Verandermanagement

Organisaties zijn altijd in beweging

Organisaties zijn altijd in beweging gevraagd of ongevraagd. En dat is maar goed ook want anders zouden veel organisaties niet bestaan. De huidige wispelturige conjunctuur heeft ervoor gezorgd dat organisaties vaker en sneller veranderingen willen doorvoeren. Vaak in alle geledingen van een organisatie. Consequenties zijn vaak heftig voor mens en organisatie en resultaten zijn niet altijd goed in te schatten. Organisaties zijn vaak ook niet goed voorbereid en hebben vaak ook geen idee hoe deze veranderingen optimaal te managen binnen de bestaande cultuur en structuur van de organisatie. Een ding is zeker: veranderen stuit vaak op weerstand en zorgt indirect ook voor een tijdelijke lagere productiviteit/output.

Veranderen

Onder verandermanagement verstaat Markthings het bewust initiëren en sturen van mensen, processen etc. met als doel zaken te veranderen en te verbeteren die als noodzakelijk worden gezien voor de organisatie. Veranderen levert op, maar kost ook veel ‘kruim’. Medewerkers krijgen andere en/of meer taken, moeten anders gaan werken, anders rapporteren etc. Veranderen is in de optiek van Markthings het managen van mensenwerk.

Mensenwerk stap voor stap

Bij de start van een verandertraject staat vaak het resultaat centraal. Met andere woorden: organisaties willen zaken veranderen met een duidelijk doel maar vergeten vaak de consequenties voor medewerker, bestaande processen, cultuur etc. Maar alle veranderingen zullen door medewerkers worden gedaan en geaccepteerd moeten worden. Zaak dus om tijdens verandertrajecten medewerkers centraal te stellen en hen stapje voor stapje te laten inzien dat de gewenste veranderingen noodzakelijk zijn voor continuïteit, kwaliteit en arbeidsvreugde.

Markthings helpt

Markthings kan u helpen om u verandertrajecten zo goed mogelijk in te richten, te ontwikkelen en te implementeren. Samen met uw medewerkers gaan we aan de slag. Noeste arbeid wordt afgewisseld met overleg, structuur aanbrengen, initiëren, evalueren en vooral doen. Stap voor stap, want kleine stapjes tellen in onze optiek samen op naar het groter geheel: de gewenste verandering.

Wilt u meer grip krijgen op veranderingen in uw organisatie en betere resultaten behalen?