Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Iedereen is bezig met duurzaam ondernemen (maatschappelijk ondernemen). Maar wat betekent dat nu precies en hoe kan ik er in mijn eigen omgeving mee beginnen? Bij duurzaam ondernemen gaat het om de balans tussen de 3 p’s: people, planet, profit. Dit betekent dat u in uw bedrijfsvoering rekening houdt met de effecten op uw werknemers, het milieu en de maatschappij. Alle activiteiten, maatregelen en investeringen die bijdrage aan duurzaamheid zorgen ook voor kostenbesparingen.

De definitie van MVO Nederland m.b.t. duurzaam ondernemen luidt als volg:

‘Een onderneming onderneemt maatschappelijk verantwoord indien zij haar activiteiten bewust richt op het toevoegen van waarde aan zowel people, planet als profit, daarin steeds opnieuw een zorgvuldige balans zoekt, daarover op een actieve en transparante manier verantwoording aflegt en daarover met haar stakeholders een open dialoog voert’.

Markthings kan u helpen met start van Duurzaam ondernemen. Maar wat nog belangrijker is: wij gaan uw inzicht geven waarom u dit doet, samen met u bepalen wat de uitgangspunten en doelstellingen zijn en wat het oplevert. Maar ook dat al uw medewerkers en uw werkomgeving onderdeel worden van uw duurzaamheidsaanpak.