Marketing 3.0
Door het digitale tijdperk is er veel veranderd. Alles gaat sneller, dingen zijn transparanter maar ook complexer en soms gemakkelijker geworden. Klanten zoeken zelf de weg naar organisaties en bedrijven; kiezen zelf welke informatie ze willen zien en willen gevraagd of ongevraagd de dialoog aan gaan. Producten en diensten worden niet verkocht door organisaties maar bewust gekocht door klanten. Klanten zijn vandaag de dag meer dan alleen consumenten. Klanten kiezen bedrijven en producten tegenwoordig op basis van andere dingen dan voorheen. Klanten hebben diepere behoeften, zoals de mogelijkheid om mee te mogen praten, inhoudelijk en creatief mee te denken, deel uit te maken van een gemeenschap, idealisme (MVO). Of een uitgesproken identiteit.

Klantdialoog, klantinzichten, klantrelatie
Verstandig dus om de mening en inzichten van deze mondige en invloedrijke klanten mee te nemen in het marketingbeleid en bij het uitvoeren van marketingcampagnes. Ga de dialoog aan. Luister naar wat men vindt en krijg veel klantinzichten. Ga een bewuste relatie met klanten aan. Zorg voor continue feedback en monitor wat er over uw organisatie gezegd en geschreven wordt en doe er uw voordeel mee. Betrek klanten bij productontwikkeling of ontwikkeling van nieuwe, aangepaste diensten en proposities.

Gevonden, gekozen, bekend en begrepen
Hoe groot of hoe klein uw organisatie ook is. Gevonden, gekozen en bekend worden is een essentieel onderdeel geworden van succesvol worden én blijven. De oude, traditionele marketingmodellen en -technieken zijn en blijven goed bruikbaar maar moeten ‘getuned’ worden n.a.v. de marktdynamiek van deze tijd. Zorg dus dat uw klanten eenvoudig en op verschillende wijzen met uw organisatie in contact kunnen komen en leer van ze wat echt belangrijk is.

Is uw organisatie ook toe aan een andere, meer effectievere marketingaanpak?