Start met Duurzaam ondernemen
Iedereen is bezig met duurzaam ondernemen (maatschappelijk ondernemen). Maar wat betekent dat nu precies en hoe kan ik er in mijn eigen omgeving mee beginnen? Bij duurzaam ondernemen gaat het om de balans tussen de 3 p’s: people, planet, profit. Dit betekent dat u in uw bedrijfsvoering rekening houdt met de effecten op uw werknemers, het milieu en de maatschappij. Alle activiteiten, maatregelen en  investeringen die bijdrage aan duurzaamheid zorgen ook voor kostenbesparingen.

De definitie van MVO Nederland m.b.t. duurzaam ondernemen luidt als volg:

‘Een onderneming onderneemt maatschappelijk verantwoord indien zij haar activiteiten bewust richt op het toevoegen van waarde aan zowel people, planet als profit, daarin steeds opnieuw een zorgvuldige balans zoekt, daarover op een actieve en transparante manier verantwoording aflegt en daarover met haar stakeholders een open dialoog voert’.

Markthings kan u helpen met start van Duurzaam ondernemen. Maar wat nog belangrijker is: wij gaan uw inzicht geven waarom u dit doet, samen met u bepalen wat de uitgangspunten en doelstellingen zijn en wat het oplevert. Maar ook dat al uw medewerkers en uw werkomgeving onderdeel worden van uw duurzaamheidsaanpak.

 


 

People Planet Profit
Ook wel de drie P’s genoemd is een term uit de duurzame ontwikkeling. Markthings hanteert deze richtlijnen voor Duurzaam ondernemen. Het staat voor de drie elementen people (mensen), planet (planeet en milieu) en profit (opbrengst en winst), die op harmonieuze wijze gecombineerd zouden moeten worden.

Markthings: van Duurzaam ondernemen naar Duurzaam groeien

  • Duurzaam ondernemen is een essentieel onderdeel van  ondernemerschap, waarbij uw organisatie  waarde creëert op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied;
  • Duurzaam ondernemen zou verankerd moeten zijn  in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen (o.a. werknemers), bedrijven en organisaties (partners, brancheverenigingen etc.);
  • Duurzaam ondernemen is 1 op 1 maatwerk. Voor iedere onderneming ziet Duurzaam ondernemen er anders uit. Dit hangt o.a. af van de organisatie doelstellingen, organisatie grootte, sector, cultuur, markt bedrijfsstrategie etc.;
  • Duurzaam ondernemen is een continue proces en geen eenmalig iets. De doelen die worden nagestreefd veranderen gedurende de tijd door economische en maatschappelijke veranderingen en door voortschrijdende inzicht;
  • Door duurzaamheid centraal te stellen in uw onderneming zal uw organisatie ook uiteindelijk duurzaam gaan groeien.

Markthings helpt
Markthings kan u helpen om een start te maken met Duurzaam ondernemen. Samen met u en uw medewerkers gaan we aan de slag. We maken uw wegwijs in de vele mogelijkheden in Duurzaam te ondernemen. Noeste arbeid wordt afgewisseld met overleg, structuur aanbrengen, initiëren, evalueren en vooral doen. Stap voor stap, want kleine stapjes tellen in onze optiek samen op naar het groter geheel: Duurzaam ondernemen.

Wilt u een start maken met duurzaam ondernemen?