Monthly Archives: november 2011

Risicospreiding zorgt voor groei

By | Groeien door focus, Strategie, Verandermanagement | No Comments

In tijden van crisis gaan bedrijven vaak de risco’s scherper onder de loep nemen. Vaak vanuit een defensieve gedachte. Echter dit is het juiste moment om actief stappen te zetten om risico’s te spreiden en klaar te zijn voor de toekomst.

Naast aandacht voor de interne organisatie (en m.n. voor de kosten factoren) wordt men zich ook vaak bewust van de inkomsten kant. Hebben we genoeg klanten die actief zijn en blijven?. Welke klanten zijn echte profitmakers en welke kunnen we op termijn wel eens verliezen?. Welke klanten doen minder omzet?. Bij veel bedrijven geldt vaak de 20-80 regel. 20 % van de klanten doet 80% van de omzet. En een nog kleiner percentage klanten is vaak verantwoordelijk voor de echte profit. De bewustwording dat men afhankelijk is van een kleine groep klanten (vaak afkomstig uit hetzelfde segment/branche) wordt vaak te laat opgemerkt.  Een gedegen strategie van riscospreiding leidt namelijk tot afname van de conjunctuurgevoeligheid.  Naast het vinden/verkrijgen van nieuwe klanten (in andere/ minder conjunctuur gevoelige segmenten) kan samenwerken ook  het gewenste resultaat geven.

Bent u toe aan risico spreiding? Neem contact op met mark@markthings.nl